Vergoedingen

De sessie vinden in het begin wekelijks plaats en kosten 95,- euro per uur. Diverse zorgverzekeraars hebben de beroepsvereniging JVATN en of koepelorganistie RBCZ in hun polisvoorwaarden opgenomen. Als u de volgende gegevens bij de hand houdt dan kan er direct worden nagegaan of u voor vergoedingen in aanmerking komt: Zorgverlenerscode 90-069418 en AGB-praktijkcode 90.58020.

Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Meer weten? Neem contact met mij op.