Algemene informatie

Vergoedingen

De sessie vinden in het begin wekelijks plaats en kosten 95,- euro per uur (analytische therapie  is vrijgesteld van Btw). Diverse zorgverzekeraars hebben de beroepsvereniging JVATN en of koepelorganistie RBCZ in hun polisvoorwaarden opgenomen. Als u de volgende gegevens bij de hand houdt dan kan er direct worden nagegaan of u voor vergoedingen in aanmerking komt.

AGB Zorgverlenerscode: 90049618
AGB praktijkcode: 90058020.

Coaching en trainingen komen (meestal) niet in aanmerking voor vergoedingen

Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Voor analytische therapie is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Meer weten? Neem contact met mij op.

Bereikbaarheid

Mijn praktijk is gevestigd in Zuidpoort, het is centraal gelegen aan de Wassenaarweg in Arnhem-Zuid en staat naast kantorenpark Gelderse Poort.

Wassenaarweg 40
, 6843 NW Arnhem

Via de A325 is een snelle aansluiting op de A15 en A50. De bushalte en het station van Arnhem-Zuid bevinden zich op loopafstand.
Kom je met het openbaar vervoer? Kijk dan hier voor meer informatie.

Klachten

Kwaliteitsborging Analytische Therapie

Om mijn kwaliteit binnen de Analytische therapie te waarborgen ben ik:

  • Lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (www.vit-therapeuten.nl)
  • Betrokken bij de alumnivereniging JVATN (Jungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten Nederland (www.JVATN.nl).
  • Aangesloten bij de het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ).
  • Aangesloten bij de geschillencommissie voor complementaire en alternatieve geneeswijzen (SCAG) die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WkkGZ) uitvoert.

Voor een aantal zorgverzekeraars is bovenstaande aanleiding om analytische therapie (gedeeltelijk) te vergoeden. AGB zorgverlenerscode en AGB Praktijkcode, zie contact.

Als therapeut handel ik conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), en de algemene verordening Persoonsgegevens (AVG).

Voor verdere info zie klacht- en tuchtrecht, Privacy, en Algemene voorwaarden.

Mobiele versie afsluiten