Tijdens de Analytische therapie zul je ervaren dat een vraag een uitvloeisel is van een onderliggend levensthema. Helder wordt, dat het probleem, de wens of de vraag zijn oorsprong vindt in de eigen persoonlijkheid en niet is ontstaan door de omstandigheden, toeval of de ander. Er komt zicht op het ontstaan van het thema en waarom je het zo ervaart. Vervolgens komt er zicht op patronen die voortvloeien uit het persoonlijke thema en vindt er een ontwikkeling plaats.

De shiftmethode die ik gebruik in mijn coaching geeft je de instrumenten waarmee je een heldere en neutrale analyse kunt maken van wie je meent te zijn, waarom je doet wat je doet, wat dat oplevert en welke invloed dit heeft op je werkelijkheidsbeleving. Een van de uitgangspunten bij de methode is dat je van nature productief, effectief, creatief en compleet bent. Wat in de weg zit, zijn overtuigingen die je als waarheid hebt geadopteerd.

Ik ben afgestudeerd aan het Jungiaans instituut Nijmegen als analytisch therapeut en behaalde vervolgens mijn Master titel met een scriptie over het al of niet bestaan van de vrije wil. Naast mijn praktijk voor analytische therapie werk ik als shifttrainer en coach en geef ik colleges op het Jungiaans instituut. Ik verdiep mij in het gedachtegoed van C.G. Jung en H.A.J. Rump. Ook houd ik mij bezig met de principes van de non-dualiteit.

Mobiele versie afsluiten